Add your own level

Lær hvordan du kan integere dine egne levels i pluginet.

Alle Levels kræver sin egen class som extender BandeLevel.

Level_2.java
package org.example.addon.levels;

import dk.plexhost.bande.addons.BandeLevel;
import dk.plexhost.bande.bande.Bande;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

// Vi extender BandeLevel for at vi kan registere levelet senere hen.
public class Level_2 extends BandeLevel {

  // Denne funktion bliver callet når nogle prøver at level op.
  @Override
  public boolean meetsRequirements(Bande bande) {
    
    // Går igennem kravene og returner false hvis de ikke bliver opfyldt.
    if(bande.getBandeSkade() > 95) return false;

    // Return true for at fortælle pluginet af banden kan level op.
    return true;
  }

  // Dette er en liste over tekst der bliver vist i ens Bande Information GUI.
  @Override
  public List<String> getRequirementsMessage(Bande bande) {
    List<String> response = new ArrayList<>();
    
    // Banden opfylder ikke krav.
    if(bande.getBandeSkade() > 95) response.add("&c&l✘ &7Køb bandeskade ned til &c95%");
    
    // Banden opfylder kravet.
    else response.add("&a&l✔ &aKøb bandeskade ned til &295%");

    return response;
  }
}

Perfekt! Nu har vi lavet vores første level, så nu skal vi bare tilføje det til systemet. Det gør vi ved at brug af BandeAPI classen.

ExampleAddon.java
package org.example.addon;

import dk.plexhost.bande.addon.BandeAddon;
import dk.plexhost.bande.BandePlugin;
import org.bukkit.Bukkit;
import org.bukkit.event.EventHandler;
import org.bukkit.event.Listener;

import org.example.addon.levels.*;

public class ExampleAddon extends BandeAddon {

  @Override
  public void onEnable() {
    
    // Vi kører methoden der hooker vores levels ind i systemet.
    this.enableLogins();
  }
  
  // Denne method bliver kørt hver gang at /bande reload bliver kørt.
  // Vi tilføjer levelsne igen, fordi at de bliver fjernet under en reload.
  @Override
  public void onReload() {
    
    // Vi kører methoden der hooker vores levels ind i systemet.
    this.enableLogins();
  }
  
  // Vi laver en method fordi at vi skal hook levels ind i pluginet flere gange.
  private void enableLogins(){
  
    // Vi tilføjer vores nye level til levelet 2.
    // Det betyder at en level 1 bande skal opfylde disse krav.
    BandePlugin.getAPI().addLevel(2, new Level_2());
  }

}

Last updated