Levels

Hvordan laver man levels?

 1. Vi starter med at oprette en level1.yml fil i mappen /levels

 2. Så tilføjer vi hvilket level det tilhører. level: 1

 3. Og nu kommer vi til det sjove, nemlig at lave kravene. Vi tilføjer først requirements: til filen.

Hvert et krav indeholder 3 dele.

 1. Kravet. Selve kravet bruger en relativ nem struktur. Du opstiller den som en condition i en String. Her er det nemmest at bruge de indbyggede placeholders til at opnå det ønskede resultat. Vi tager et eksempel hvor vi vil have et krav, hvor ens Bande Skade skal være mindre eller lig med 95. Det første del af conditionen er så vores bande skade, * som har placeholderen: <shop_bandeskade> Den anden del er operatoren, altså at det skal mindre eller lig med. Følgende operators kan bruges: - = og == (lig med) - <= og =< (mindre eller lig med) - >= og => (større eller lig med) - > (større end) - < (mindre end) Vi kan så se at mindre eller lig med operatoren er <= Den sidste del er så tallet, vi skal bruge tallet 95. Så skal vi bare sætte den sammen. Så den ender med at se ud som: requirement: "<shop_bandeskade><=95"

 2. Tekst der vises når man har klaret det. Det opstilles som: completed: "&a&l✔ &aKøb bandeskade ned til &295%"

 3. Tekst der vises når man ikke har klaret det. Det opstilles som: not-completed: "&c&l✘ &7Køb bandeskade ned til &c95%"

Jeg har lige været så venlig at færdiggøre den for jer, så i kan se hvordan det første default level ser ud.

level1.yml
level: 1 # Bandens level for at det er disse krav der gælder.
requirements:
 1:
  requirement: "<shop_bandeskade><=95"
  text:
   completed: "&a&l✔ &aKøb bandeskade ned til &295%"
   not-completed: "&c&l✘ &7Køb bandeskade ned til &c95%"
 2:
  requirement: "<amount_members>>=2"
  text:
   completed: "&a&l✔ &aOpnå &22 medlemmer&a i banden."
   not-completed: "&c&l✘ &7Opnå &c2 medlemmer&7 i banden."
 3:
  requirement: "<amount_allies>>=1"
  text:
   completed: "&a&l✔ &aOpnå &21 allieret&a i banden."
   not-completed: "&c&l✘ &7Opnå &c1 allieret&7 i banden."

Last updated