Config

config.yml
# License Key
license: Your License Key

# Groups that are automatically added to every cell.
added-groups:
 - inspektør
 - officer

# Debug mode?
debug: false

# Standard prisen, for alle nye celler, hvis prisen ikke er angivet.
defaultPrice: 300

# Standard maximum antal af dage, som man kan leje en celle i. Brug -1 for uendelig.
defaultMaxLength: 10

# Standard max medlemmer
defaultMaxMembers: 5

# Standard om ens celles blocks bliver sat til AIR, når du unrenter den.
defaultResetOnUnrent: false

# Om du modtager resterende dage i penge, når du sælger cellen.
refund: false

# Om der skal være cooldown på når man vil købe ny celle.
cooldown:
 enabled: false
 length: 3600 # Længden af cooldown i sekunder

# Hvilket design som celle skilte har, når vdu bruger placeholderen %timeLeft%
# Tegnet '||' viser hvordan det vil se ud med forskellige længder af tid tilbage.
# Designs:
# > 1: 2d19t21m || 4t21m
# > 2: 7 dage || 5 timer || 21 minutter
timeLeftDesign: 2

# Skilt design
sign:
 rented:
  - '&c&lSOLGT'
  - '&c%cell%'
  - '&c%owner%'
  - '&c%timeleft%'
 available:
  - '&3&lTIL SALG'
  - '&b%cell%'
  - '&b$%price%'
  - '&b1 dag'
 removed:
  - ''
  - '&cCelle fjernet'
  - ''
  - ''
#
locale:
 days:
  singular: dag
  plural: dage
  abbreviation: d
 hour:
  singular: time
  plural: timer
  abbreviation: h
 minute:
  singular: minut
  plural: minutter
  abbreviation: m
 second:
  singular: sekund
  plural: sekunder
  abbreviation: s
 and: og

Last updated