Messages.yml

Alle beskeder bliver behandlet som en List<String>, så du kan derfor lave flere linjer hvis du vil.

messages.yml
user-not-loaded: "&8&l┃ &c&lQuests &8&l┃ &cDer skete en fejl. Data er ikke hentet endnu."
no-permission: "&8&l┃ &c&lQuests &8&l┃ &cDu har ikke adgang til denne kommando."
player-only: "&8&l┃ &c&lQuests &8&l┃ &cDenne kommando er player-only."
no-menu-access: "&8&l┃ &c&lQuests &8&l┃ &7Du har ikke adgang til denne menu."
menu-not-found: "&8&l┃ &c&lQuests &8&l┃ &cMenuen &f{0} &cblev ikke fundet."
commands:
 reload:
  start: "&8&l┃ &a&lQuests &8&l┃ &aStarter reload af Quests."
  error: "&8&l┃ &c&lQuests &8&l┃ &cDer skete en fejl under reload."
  success: "&8&l┃ &2&lQuests &8&l┃ &2Reload var succesfuld."
 help:
  - "&8&m===================================================="
  - " &2&lQuests"
  - ""
  - " &8&l» &f/quests help &8- &7Viser denne besked"
  - " &8&l» &f/quests open &7[MENU] &8- &7Åbner en quest menu."
  - " &8&l» &f/quests reload &8- &7Reload konfigurationen."
  - " &8&l» &f/quests show &7[PLAYER] [MENU] &8- &7Åbner menu for spiller."
  - ""
  - "&8&m===================================================="
 show:
  usage: "&8&l┃ &c&lQuests &8&l┃ &7Korrekt brug&8: &f/quests show [PLAYER] [MENU]"
  player-not-found: "&8&l┃ &c&lQuests &8&l┃ &cSpilleren &f{0} &cblev ikke fundet."
mission:
 started: "&8&l┃ &a&lQuests &8&l┃ &7Du har startet questen &a{0}"
 cancelled: "&8&l┃ &c&lQuests &8&l┃ &7Du har annulleret questen &c{0}"
 concurrent-error: "&8&l┃ &c&lQuests &8&l┃ &7Du kan kun have &c{0} quests &7aktiveret på en gang."
 concurrent-menu-error: "&8&l┃ &c&lQuests &8&l┃ &7Du kan kun have &c{0} quests &7aktiveret fra denne menu."
 complete:
  message: "&8&l┃ &a&lQuests &8&l┃ &7Du har klaret questen &a{0}"
  title: "&a&lQuest Klaret!"
  subtitle: "&7Du har klaret en quest!"

Last updated