Installation

  • Stop din server.

  • Put ItemFlip.jar filen ind i din /plugins mappen.

  • Download alle dependencies.

  • Start din server.

  • Opsæt databasen & indsæt licensnøgle i config.yml

  • Genstart din server.

Last updated