Messages.yml

Alle beskeder bliver behandlet som en List<String>, så du kan derfor lave flere linjer hvis du vil.

messages.yml
prefix: "&8&l┃ &b&lBande &8&l┃" # Skal være 1 linje.
no_bande: "&8&l┃ &c&lBande &8&l┃ &7Du er ikke medlem af nogen bande.."
player_only: "&8&l┃ &c&lBande &8&l┃ &7Denne kommando kan kun bruges af spillere."
console_only: "&8&l┃ &c&lBande &8&l┃ &7Denne kommando kan kun bruges af consolen."
no_permission: "&8&l┃ &c&lBande &8&l┃ &7Du har ikke adgang til denne kommando."
bande_not_found: "&8&l┃ &c&lBande &8&l┃ &7Der blev ikke fundet en bande med navnet &c{0}"
command_on_cooldown: "&8&l┃ &c&lBande &8&l┃ &7Du skal vente &c{0} &7før du kan bruge denne kommando igen."
error_occurred: "&8&l┃ &c&lBande &8&l┃ &cDer skete en fejl, kontakt en administrator."
not_member_of_bande: "&8&l┃ &c&lBande &8&l┃ &7Du er ikke medlem af banden &c{0}"
no_access: "&8&l┃ &c&lBande &8&l┃ &7Du har ikke adgang til at gøre dette."
reload:
 starting: "&8&l┃ &b&lBande &8&l┃ &7Starter reload af bande."
 success: "&8&l┃ &a&lBande &8&l┃ &aBande er successfuldt blevet reloadet."
 error: "&8&l┃ &c&lBande &8&l┃ &cDer skete en fejl under reload af bande."
groups: # Skal være 1 linje.
 leader:
  title: Leder
  color: "&5"
 admin:
  title: Admin
  color: "&d"
 officer:
  title: Officer
  color: "&e"
 member:
  title: Medlem
  color: "&a"
 unknown:
  title: Ukendt
  color: "&7"
time: # Skal være 1 linje.
 day:
  singular: dag
  plural: dage
  abbreviation: d
 hour:
  singular: time
  plural: timer
  abbreviation: h
 minute:
  singular: minut
  plural: minutter
  abbreviation: m
 second:
  singular: sekund
  plural: sekunder
  abbreviation: s
 and: og
 since: siden
ally_chat:
 usage: 'Brug /allychat <besked>'
 message:
  - "[ALLYCHAT]"
  - "[{0}] {1}: {2}"
bande_chat:
 usage: 'Brug /bandechat <besked>'
 message:
  - "[BANDECHAT]"
  - "[{0}] {1}: {2}"
create_bande:
 not_enough_money: "&8&l┃ &c&lBande &8&l┃ &7En bande koster &c${0} &7og du mangler &c${1}"
 already_have_bande: "&8&l┃ &c&lBande &8&l┃ &7Du er allerede medlem af banden &c{0}"
 input_prompt:
  - "&8&l┃ &b&lBande &8&l┃ &7Skriv din kommende bandes navn i chatten."
  - "&8&l┃ &b&lBande &8&l┃ &7Du kan skrive &b'!cancel'&7 for at annullere."
 response:
  cancel: "&8&l┃ &b&lBande &8&l┃ &7Du kan nu bruge chatten igen!"
  bande_exists: "&8&l┃ &c&lBande &8&l┃ &7Der findes allerede en bande med dette navn."
  name_too_short: "&8&l┃ &c&lBande &8&l┃ &7Bandens navn skal mindst indeholde &c{0} tegn."
  name_too_long: "&8&l┃ &c&lBande &8&l┃ &7Bandens navn kan højst indeholde &c{0} tegn."
  only_alphabetical: "&8&l┃ &c&lBande &8&l┃ &7Navnet kan kun indeholde bogstaverne fra &cA &7til &cZ."
  banned_name: "&8&l┃ &c&lBande &8&l┃ &7Du kan ikke oprette en bande med dette navn."
  bande_created:
   - "&8&l┃ &b&lBande &8&l┃ &7Du har oprettet banden &b{0}"
delete_bande:
 player_deleted_bande: "&8&l┃ &c&lBande &8&l┃ &c{0} &7har slettet banden &c{1}"
 you_deleted_bande: "&8&l┃ &b&lBande &8&l┃ &7Du har slettet din bande &b{0}"
leave_bande:
 player_left_bande: "&8&l┃ &c&lBande &8&l┃ &c{0} &7har forladt din bande."
 you_left_bande: "&8&l┃ &b&lBande &8&l┃ &7Du har forladt banden &b{0}"
player_invitations:
 invitation_not_available: "&8&l┃ &c&lBande &8&l┃ &7Denne invitation findes ikke mere."
 has_reached_max_members: "&8&l┃ &c&lBande &8&l┃ &7Banden &c{0} &7har ikke plads til flere medlemmer."
 you_joined_bande: "&8&l┃ &b&lBande &8&l┃ &7Du har joinet banden &b{0}"
 player_joined_bande: "&8&l┃ &b&lBande &8&l┃ &b{0} &7har joinet banden."
bande_invitations:
 player_is_not_invited: "&8&l┃ &c&lBande &8&l┃ &7Spilleren &c{0} &7er ikke inviteret til banden."
 remover_invitation_removed: "&8&l┃ &c&lBande &8&l┃ &c{0}'s &7invitation er blevet fjernet."
 invited_invitation_removed: "&8&l┃ &b&lBande &8&l┃ &7Din invitation fra banden &c{0} &7er blevet fjernet af &c{1}"
invite_member:
 input_prompt:
  - "&8&l┃ &b&lBande &8&l┃ &7Skriv navnet på spilleren du vil invitere."
  - "&8&l┃ &b&lBande &8&l┃ &7Du kan skrive &b'!cancel'&7 for at annullere."
 response:
  cancel: "&8&l┃ &b&lBande &8&l┃ &7Du kan nu bruge chatten igen!"
 player_is_not_found: "&8&l┃ &c&lBande &8&l┃ &7Spilleren &c{0} &7er ikke online."
 cant_invite_yourself: "&8&l┃ &c&lBande &8&l┃ &7Du kan ikke invitere dig selv til banden."
 already_member_of_bande: "&8&l┃ &c&lBande &8&l┃ &c{0} &7er allerede medlem af din bande."
 already_invited: "&8&l┃ &c&lBande &8&l┃ &c{0} &7er allerede blevet inviteret."
 inviter_success: "&8&l┃ &b&lBande &8&l┃ &7Du har inviteret &b{0} &7til banden."
 invited_success: "&8&l┃ &b&lBande &8&l┃ &7Du er blevet inviteret til &b{1} &7af &b{0}"
deposit_money:
 input_prompt:
  - "&8&l┃ &b&lBande &8&l┃ &7Indtast beløber du ønsker at indsætte."
  - "&8&l┃ &b&lBande &8&l┃ &7Du kan skrive &b'!cancel'&7 for at annullere."
 response:
  cancel: "&8&l┃ &b&lBande &8&l┃ &7Du kan nu bruge chatten igen!"
  only_numbers: "&8&l┃ &c&lBande &8&l┃ &cDu kan kun indsætte hele beløber."
  not_enough_money: "&8&l┃ &c&lBande &8&l┃ &7Du mangler &c${0} &7for at indsætte dette beløb."
  transaction_successful: "&8&l┃ &b&lBande &8&l┃ &7Du har indsat &b${0} &7på din bandes konto, i har nu &b${1}"
  player_transaction: "&8&l┃ &b&lBande &8&l┃ &b{0} &7har indsat &b${1} &7på din bandes konto, i har nu &b${2}"
rename_bande:
 input_prompt:
  - "&8&l┃ &b&lBande &8&l┃ &7Indtast dit ønskede bandenavn."
  - "&8&l┃ &b&lBande &8&l┃ &7Du kan skrive &b'!cancel'&7 for at annullere."
 response:
  cancel: "&8&l┃ &b&lBande &8&l┃ &7Du kan nu bruge chatten igen!"
  not_enough_money: "&8&l┃ &c&lBande &8&l┃ &7Det koster &b${0} &7at rename, og banden mangler &b${1}"
  bande_renamed:
   - "&8&l┃ &b&lBande &8&l┃ &7Din bande er blevet renamet fra &b{0} &7til &b{1}"
bande_members:
 cant_edit_yourself: "&8&l┃ &c&lBande &8&l┃ &7Du kan ikke ændre på dig selv."
 cant_edit_player: "&8&l┃ &c&lBande &8&l┃ &7Du kan ikke ændre på &c{0}."
edit_member:
 member_edited: "&8&l┃ &b&lBande &8&l┃ &b{0}'s &7rolle er blevet ændret til &b{1} &7af &b{2}"
 demoted_yourself: "&8&l┃ &b&lBande &8&l┃ &7Du har givet &b{0} &7Leder og er derfor blevet demoted til Admin."
kick_member:
 cant_kick_player: "&8&l┃ &c&lBande &8&l┃ &7Du har ikke adgang til at ikke kicke &b{0}."
 you_kicked_player: "&8&l┃ &b&lBande &8&l┃ &7Du har kicket &b{0} &7fra banden."
 player_kicked_member: "&8&l┃ &b&lBande &8&l┃ &b{0} &7har kicket &b{1} &7fra banden."
 you_have_been_kicked: "&8&l┃ &c&lBande &8&l┃ &7Du er blevet kicket fra &c{0} &7af &c{1}"
add_ally:
 input_prompt:
  - "&8&l┃ &b&lBande &8&l┃ &7Skriv navnet på banden du vil blive allierede med."
  - "&8&l┃ &b&lBande &8&l┃ &7Du kan skrive &b'!cancel'&7 for at annullere."
 response:
  cancel: "&8&l┃ &b&lBande &8&l┃ &7Du kan nu bruge chatten igen"
  ally_already_added: "&8&l┃ &b&lBande &8&l┃ &7Du har spurgt &b{0} &7om allierede."
  bande_already_added: "&8&l┃ &b&lBande &8&l┃ &7Banden &b{0} &7har spurgt din bande som allierede, accepter den inden under invitationer."
  ally_added: "&8&l┃ &b&lBande &8&l┃ &7Du har spurgt banden &b{0} &7om allierede."
  bande_has_send_invitation: "&8&l┃ &b&lBande &8&l┃ &7Banden &b{0} &7har spurgt din bande om allierede."
remove_ally:
 player_has_removed_ally: "&8&l┃ &b&lBande &8&l┃ &b{0} &7har fjernet banden &b{1} &7som allierede"
 you_have_remove_ally: "&8&l┃ &b&lBande &8&l┃ &7Du har fjernet banden &b{0} &7som allierede."
 has_removed_you_as_ally: "&8&l┃ &c&lBande &8&l┃ &7Banden &c{0} &7har fjernet jer som allierede."
accept_ally:
 bande_has_reached_max_allies: "&8&l┃ &c&lBande &8&l┃ &7Din bande har ikke plads til flere allierede."
 ally_has_reached_max_allies: "&8&l┃ &c&lBande &8&l┃ &7Banden &c{0} &7har ikke plads til flere allierede."
 has_accepted_ally: "&8&l┃ &b&lBande &8&l┃ &7Du har startet en alliance med banden &b{0}"
 has_become_ally_with: "&8&l┃ &b&lBande &8&l┃ &7Din bande er nu allierede med &b{0}"
 cant_add_your_own_bande: "&8&l┃ &c&lBande &8&l┃ &7Du kan ikke spørger din egen bande om allierede."

add_rival:
 input_prompt:
  - "&8&l┃ &b&lBande &8&l┃ &7Skriv navnet på banden du vil blive rivaler med."
  - "&8&l┃ &b&lBande &8&l┃ &7Du kan skrive &b'!cancel'&7 for at annullere."
 response:
  cancel: "&8&l┃ &b&lBande &8&l┃ &7Du kan nu bruge chatten igen."
  already_rival: "&8&l┃ &c&lBande &8&l┃ &7Din bande er allerede rivaler med &c{0}"
  you_have_rival_added: "&8&l┃ &b&lBande &8&l┃ &7Du har tilføjet banden &b{0} &7som rivaler."
  player_have_rival_added: "&8&l┃ &b&lBande &8&l┃ &b{0} har tilføjet banden &b{1} &7som rival."
  cant_rival_your_own_bande: "&8&l┃ &c&lBande &8&l┃ &7Du kan ikke gøre din egen bande til rival."
  reached_max_rivals: "&8&l┃ &c&lBande &8&l┃ &7Din bande har ikke plads til flere rivaler."
remove_rival:
 player_has_removed_rival: "&8&l┃ &b&lBande &8&l┃ &c{0} &7har fjernet banden &c{1} &7som rival."
 you_have_remove_rival: "&8&l┃ &b&lBande &8&l┃ &7Du har fjernet banden &b{0} &7som rival."
bande_shop:
 not_enough_money: "&8&l┃ &c&lBande &8&l┃ &7Din bande har ikke råd til dette."
 maximized_item: "&8&l┃ &c&lBande &8&l┃ &cDin bande har opnået max i dette level."
 bought_item: "&8&l┃ &b&lBande &8&l┃ &7Du har købt &b{0} &7for &b${1} &7til banden."
 player_has_bought_item: "&8&l┃ &b&lBande &8&l┃ &b{0} &7har købt &b{1} &7for &b${2} &7til banden."
levelup:
 missing_requirements: "&8&l┃ &c&lBande &8&l┃ &7Din bande har ikke løst alle opgaverne."
 bande_levelup: "&8&l┃ &a&lBande &8&l┃ &7Din bande er steget i &alevel &2{0}"
 max_level: "&8&l┃ &c&lBande &8&l┃ &7Din bande et i max level."
chat_format:
 no_gang: "{0}{1}{2}&8: &f{3}"
 in_gang:
  member: "&8[&a{0}{1}&8][&a{2}&8]{3}{4}{5}&8: &f{6}"
  ally: "&8[&a{0}{1}&8][&a{2}&8]{3}{4}{5}&8: &f{6}"
  rival: "&8[&c{0}{1}&8][&c{2}&8]{3}{4}{5}&8: &f{6}"
  default: "&8[&7{0}{1}&8][&7{2}&8]{3}{4}{5}&8: &f%2$s"
gui: # Gui
 information:
  allies:
   ally: "&8 ● &a{0}"
   and_x_more: "&8 ● &7Og &a{0} &7flere."
   no_allies: "&8 ● &7I har ingen allierede."
  rivals:
   no_rivals: "&8 ● &7I har ingen rivaler."
   no_rivals_against:
   - "&8 ● &7I har ingen rivaler."
   - "&8  &7mod jer."
   rival: "&8 ● &c{0}"
   and_x_more: "&8 ● &7Og &c{0} &7flere."
  members:
   member: "&8 ● &8[&7{0}&8] &7{1}"
 information_other:
  allies:
   ally: "&8 ● &a{0}"
   and_x_more: "&8 ● &7Og &a{0} &7flere."
   no_allies: "&8 ● &7Banden har ingen allierede."
  rivals:
   no_rivals: "&8 ● &7Banden har ingen rivaler."
   no_rivals_against:
    - "&8 ● &7Banden har ingen."
    - "&8  &7rivaler mod sig."
   rival: "&8 ● &c{0}"
   and_x_more: "&8 ● &7Og &c{0} &7flere."
  members:
   member: "&8 ● &8[&7{0}&8] &7{1}"

Last updated