Messages

messages.yml
no-permission: '&8[&cCeller&8] &7Du har ikke adgang til denne kommando.'
player-only-cmd: '&8[&cCeller&8] &7Denne kommando er player-only.'
errors:
 unknown: '&8[&cCeller&8] &7Der skete en fejl med fejlkoden: &c{0}'
 alphanumeric: '&8[&cCeller&8] &7{0} kan kun indeholde bogstaver og tal.'
 numeric: '&8[&cCeller&8] &7Indtast venligst et tal.'
 plugin-not-found: '&8[&cCeller&8] &7Pluginet &c{0} &7blev ikke fundet.'
 cell-not-found: '&8[&cCeller&8] &7Ingen celle fundet med navnet&8: &c{0}'
 group-not-found: '&8[&cCeller&8] &7Ingen gruppe fundet med navnet&8: &c{0}'
 cell-location-not-found: '&8[&cCeller&8] &7Ingen lokation fundet for cellen&8: &c{0}'
 group-location-not-found: '&8[&cCeller&8] &7Intet skilt fundet for gruppen&8: &c{0}'
 already-being-edited: '&8[&cCeller&8] &7Denne &c{0} &7er allerede igang med at blive ændret.'
 player-not-online: '&8[&cCeller&8] &7Spillere &c{0}&7 er ikke online.'
 player-not-found: '&8[&cCeller&8] &7Ingen spiller fundet med navnet&8: &c{0}'
 command-on-cooldown: '&8[&cCeller&8] &7Du kan bruge kommandoen igen om&8: &c{0}'
success:
 teleport-cell: '&8[&aCeller&8] &7Du blev teleporteret til cellen&8: &a{0}'
 teleport-group: '&8[&aCeller&8] &7Du blev teleporteret til ''ledige'' skilt for gruppen&8: &a{0}'
 created-group: '&8[&aCeller&8] &7Gruppen &a{0}&7 er blevet lavet.'
 group-deleted: '&8[&aCeller&8] &7Gruppen &a{0}&7 er blevet slettet.'
 cell-forcesold: '&8[&aCeller&8] &7Cellen &a{0}&7 er blevet solgt.'
keywords:
 a-cell-name: "Et celle-navn"
 a-cell: 'En celle'
 cell: 'Celle'
 a-group-name: "Et gruppe-navn"
 a-group: 'En gruppe'
 group: 'Gruppe'
unrent:
 expired: '&8[&cCeller&8] &7Din celle er udløbet.'
 sold: '&8[&cCeller&8] &7Du har solgt din celle.'
 forcesold: '&8[&cCeller&8] &7Din celle er blevet solgt.'
 deleted: '&8[&cCeller&8] &7Din celle er blevet slettet.'
sign:
 no-more: "&lOg ikke flere"
 more: "&lOg {0} flere"
info:
 rented:
  - '&8&m----------&7 &aCELLE &8&m----------'
  - '&aEjer: &7{0}'
  - '&aTid tilbage: &7{1}'
  - '&aCelle: &7{2}'
  - '&aBlok: &7{3}'
  - '&aMedlemmere: &7{4}'
  - '&8&m----------&7 &aCELLE &8&m----------'
 available: '&8[&aCeller&8] &7Denne celle er ledig.'
 find:
  found-none:
   - '&8[&cCeller&8] &c{0}&7 ejer og er ikke tilføjet til nogen celle.'
  found-cells:
   - '&8[&aCeller&8] &a{0}&7 ejer cellerne&8: &a{1}'
  found-added:
   - '&8[&aCeller&8] &a{0}&7 er tilføjet til cellerne&8: &a{1}'
  found-both:
   - '&8&m----------&7 &aMEDLEM &8&m----------'
   - '&aNavn: &7{0}'
   - '&aEjer: &7{1}'
   - '&aTilføjet: &7{2}'
   - '&8&m----------&7 &aMEDLEM &8&m----------'
help:
 admin:
  top: '&8&m----------&7 &aADMIN KOMMANDOER &8&m----------'
  bottom: ''
  cmds:
   reload:
    help: '&a/cea reload &8- &7For at reload pluginet.'
    hover:
     - '&a/cea reload'
     - '&7Reloader config.yml og messages.DA.yml'
   admin:
    help: '&a/cea admin &8- &7For at åbne admin panelet.'
    hover:
     - '&a/cea admin <celle>'
     - '&7Åbner admin panelet, gives der et'
     - '&7celle som argument åbnes admin panelet,'
     - '&7for den celle.'
   create:
    help: '&a/cea create <celle> &8- &7For at lave ny celle.'
    hover:
     - '&a/cea create <celle>'
     - '&7Laver en ny celle, du kan tilføje et'
     - '&72. argument, som er gruppen, som cellen,'
     - '&7skal tilføjes til.'
   delete:
    help: '&a/cea delete <celle> &8- &7For at slette en celle.'
    hover:
     - '&a/cea delete <celle>'
     - '&7Sletter en celle'
   edit:
    help: '&a/cea edit <celle> &8- &7Åbner celle panelet.'
    hover:
     - '&a/cea edit <celle>'
     - '&7Åbner celle panelet for en celle.'
   teleport:
    help: '&a/cea tp <celle> &8- &7Teleporter til celle.'
    hover:
     - '&a/cea tp <celle>'
     - '&7Teleportere til celle.'
   setlocation:
    help: '&a/cea setloc <celle> &8- &7Sætter teleport lokationen.'
    hover:
     - '&a/cea setloc <celle>'
     - '&7Sætter teleport lokationen.'
   setsign:
    help: '&a/cea setsign <celle> &8- &7Sætter cellens skilt.'
    hover:
     - '&a/cea setsign <celle>'
     - '&7Sætter cellens skilt.'
   find:
    help: '&a/cea find <spiller> &8- &7Finder data om en spiller.'
    hover:
     - '&a/cea find <spiller>'
     - '&7Finder data om en spiller.'
 normal:
  top: '&8&m----------&7 &aCELLE KOMMANDOER &8&m----------'
  bottom: ''
  cmds:
   add:
    help: '&a/ce add <spiller> &8- &7For at tilføje medlemmer til din celle.'
    hover:
     - '&a/ce add <spiller>'
     - '&7Tilføjer en spiller til en af dine celler,'
     - '&7har du flere, vil du blive bedt om at angive,'
     - '&7hvilken celle, spilleren skal tilføjes til.'
   remove:
    help: '&a/ce remove <spiller> &8- &7For at fjerne medlemmer fra din celle.'
    hover:
     - '&a/ce remove <spiller>'
     - '&7Fjerner en spiller fra din celle,'
     - '&7har du flere, vil du blive bedt om at angive,'
     - '&7hvilken celle, spilleren skal fjernes fra.'
   info:
    help: '&a/ce info <celle/spiller> &8- &7For at få info om en celle/spiller'
    hover:
     - '&a/ce info <celle/spiller>'
     - '&7For at få info om en celle/spiller'
commands:
 reload:
  starting: '&8[&aCeller&8] &7Starter reload af Cells pluginet.'
  error: '&8[&cCeller&8] &7Der skete en fejl under reloaden.'
  success: '&8[&aCeller&8] &7Cells pluginet blev succesfuldt reloadet.'
 create:
  usage: '&8[&aCeller&8] &7Brug&8: &a/cea create <celle>'
  cell-already-exists: '&8[&cCeller&8] &7Cellen &a{0} &7findes allerede.'
  group-already-exists: '&8[&cCeller&8] &7Gruppen &a{0} &7findes allerede.'
  no-we-selection: '&8[&cCeller&8] &7Du har ingen WorldEdit selektion.'
  only-cuboid-selections: '&8[&cCeller&8] &7Celle regionen skal være kasseformet.'
  region-same-world: '&8[&cCeller&8] &7Din selektion er i 2 forskellige verdener.'
  cell-created: '&8[&aCeller&8] &7Cellen &a{0}&7 er blevet lavet, i gruppen &a{1}'
 delete:
  usage: '&8[&aCeller&8] &7Brug&8: &a/cea delete <celle>'
  cell-deleted: '&8[&aCeller&8] &7Cellen &a{0}&7 er blevet slettet.'
 edit:
  usage: '&8[&aCeller&8] &7Brug&8: &a/cea edit <celle>'
 teleport:
  usage: '&8[&aCeller&8] &7Brug&8: &a/cea tp <celle>'
 setlocation:
  usage: '&8[&aCeller&8] &7Brug&8: &a/cea setloc <celle>'
  location-changed: '&8[&aCeller&8] &7Du har sat lokationen for cellen&8: &a{0}'
 setsign:
  usage: '&8[&aCeller&8] &7Brug&8: &a/cea setsign <celle>'
  not-a-sign: '&8[&cCeller&8] &7Kig venligst på et skilt.'
  sign-changed: '&8[&aCeller&8] &7Du har sat skiltet for cellen&8: &a{0}'


 add:
  usage: '&8[&aCeller&8] &7Brug&8: &a/ce add <spiller>'
  no-cells: '&8[&cCeller&8] &7Du ejer ingen celle.'
  choose-cell:
   - '&8[&aCeller&8] &7Du ejer flere celler.'
   - '&8[&aCeller&8] &7Brug&8: &a/ce add <spiller> <celle>'
  max-members-reached: '&8[&cCeller&8] &7Der er ikke plads til flere medlemmer i cellen.'
  already-member: '&8[&cCeller&8] &c{0}&7 er allerede tilføjet til cellen.'
  member-added: '&8[&aCeller&8] &7Du har tilføjet &a{0}&7 til cellen.'
 remove:
  usage: '&8[&aCeller&8] &7Brug&8: &a/ce remove <spiller>'
  no-cells: '&8[&cCeller&8] &7Du ejer ingen celle.'
  choose-cell:
   - '&8[&aCeller&8] &7Du ejer flere celler.'
   - '&8[&aCeller&8] &7Brug&8: &a/ce remove <spiller> <celle>'
  not-member: '&8[&cCeller&8] &c{0}&7 er ikke tilføjet til cellen.'
  member-removed: '&8[&aCeller&8] &7Du har fjernet &a{0}&7 fra cellen.'
 info:
  no-cells: '&8[&cCeller&8] &7Du ejer ingen celle.'
  other-multiple-cells:
   - '&8[&aCeller&8] &a{0}&7 ejer cellerne&8: &a{1}'
   - '&8[&aCeller&8] &7Brug&8: &a/ce info <celle>'
  own-multiple-cells:
   - '&8[&aCeller&8] &7Du ejer cellerne&8: &a{0}'
   - '&8[&aCeller&8] &7Brug&8: &a/ce info <celle>'
events:
 add-duration:
  cant-afford: '&8[&cCeller&8] &7Du har ikke råd til at tilføje dage.'
  max-duration: '&8[&cCeller&8] &7Du kan ikke tilføje mere end &c{0} dage.'
  success: '&8[&aCeller&8] &7Du har tilføjet &a1 dag&7 for &a${0}'
 buy-cell:
  cant-afford: '&8[&cCeller&8] &7Du har ikke råd til denne celle.'
  no-permission: '&8[&cCeller&8] &7Du har ikke adgang til at leje denne celle.'
  max-cells: '&8[&cCeller&8] &7Du kan ikke leje flere celler.'
  success: '&8[&aCeller&8] &7Du har købt cellen &a{0} for &a${1}'
  cooldown: '&8[&cCeller&8] &7Du kan først købe en ny celle om&8: &c{0}'
 cellgroup-sign-placed:
  success: "&8[&aCeller&8] &7Du har sat 'ledige' skilt for gruppen&8 &a{0}"
  error: '&8[&cCeller&8] &7Der skete en fejl.'

Last updated