BandeAddon classen.

BandeAddon.java
public abstract class BandeAddon {
  
  // Bliver callet når et addon bliver disabled.
  public void onDisable(){};

  // Bliver callet når et addon bliver enabled.
  public void onEnable(){};

  // Bliver callet når et addon bliver reloaded.
  public void onReload(){};
  

  // Disable / Enable et addon
  public void setEnabled(boolean enabled){};
  
  // Returner om addonet er enabled.
  public boolean isEnabled(){};
  
  // Returner en addon.yml som class.
  public AddonDescriptionFile getDescription(){};

  // Returner instancen af Bande pluginet.
  public JavaPlugin getMainPlugin(){}

  // Returner Bande pluginets logget.
  public Logger getLogger();
  
  // Returner Addons Data Folder.
  // plugins/Bande/addons/ExampleAddon/
  public File getAddonFolder();

  // Gemmer en fil der ligger i Addons Resource Mappe.
  public void saveResource(String resourcePath, boolean replace) {}
  
}

Last updated