Menu

Alle quest menuer skal oprettes i mappen `/menus`

Det er muligt at lave sub-folders derinde for at organisere sig.

Alle quest menuer består af 3 dele: - Indstillinger * max-activated-quests afgør hvor mange quests fra denne menu som man kan have aktiveret på en gang. * permission er den permission som en spiller skal have for at kunne åbne menuen. - Gui (læs mere om det her) * quests her skal du skrive id'et på dine quests og det slot som du vil have de skal fremgå i menuen. - Template: * Du kan som udgangspunkt nøjes med at konfigurere default-template.yml for hvordan quest items skal fremgå i menuen - dog kan du også gøre dette på et individuelt plan i hver quest menu som vil override default template.

Eksempel på en quest menu.

menus/default.yml
max-activited-quests: 3 # The maximum amount of quests a player can have activated at once from this menu.
permission: "quests.menu.default" # The permission required to open this menu.

gui:
 title: "Example Quests"
 rows: 1
 items:
  glass:
   material: STAINED_GLASS_PANE
   data: 15
   slots: [ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
 quests:
  BlockBreakExample: 2
  BlockPlaceExample: 3
  ChatExample: 4
  ConsumeExample: 5
  FindRegionExample: 6

template:
 completed:
  material: EMERALD_BLOCK
  title: "&a&lKlaret!"
  lore:
   - "&7Du har klaret denne mission."
 cooldown:
  material: COAL_BLOCK
  title: "&e&l{title}"
  lore:
   - "&7Du har klaret denne mission."
   - "&7Kom igen om&8: &f{cooldown}"
 activated:
  material: STONE # Can be overridden in the individual Mission Files.
  title: "&b&l{title}"
  enchanted: true
  lore:
   - "&8&l» &7Opgave&8: &a{quest}"
   - "&8&l» &7Belønninger&8:"
   - "{rewards}"
   - ""
   - "&8&l» &7Fremskridt&8: &a{progress}/{required}"
   - ""
   - "&aDenne mission er aktiveret."
   - "&8&l » &7Klik for at afbryde den."
 default:
  material: STONE # Can be overridden in the individual Mission Files.
  title: "&b&l{title}"
  lore:
   - "&8&l» &7Opgave&8: &a{quest}"
   - "&8&l» &7Belønninger&8:"
   - "{rewards}"
   - ""
   - "&8&l» &7Klik for at starte missionen."

Last updated